alternative

Urin analize

Urin analize se obavljaju u cilju dijagnostike raznih oboljenja, poput urinarnih infekcija, oboljenja bubrega ili dijabetesa. Sastoje se od pregleda boje, koncentracije i sastava urina. Na primjer, mutan urin može biti indikacija urinarne infekcije, šećer u urinu može biti znak dijabetesa i slično.

Šta pružamo?

Pružamo sveobuhvatne usluge analiziranja urina, uključujući:

  • Preventivne urin analize koje za cilj imaju provjeru zdravstvenog stanja organizma i uklanjanje sumnji o oboljenjima
  • Dijagnostičke urin analize koje se vrše pri pojavi simptoma oboljenja
  • Kontrolne urin analize usmjerene na praćenje razvoja bolesti

Sa postupkom pravilnog uzimanja uzorka urina bićete upoznati od strane našeg osoblja.