Sve na jednom mjestu

Medicinski tim

Ljekarski i medicinski tim čine stručnjaci na vrhuncu profesionalnih kapaciteta. To podrazumijeva:

  • Najveću energiju u najboljim godinama. Godine kada spoj profesionalnih kapaciteta i životne energije omogućava vrhunske rezultate u praksi.
  • Ljekari i medicinske sestre koji su uključeni u liječenje djece moraju imati direktno iskustvo u tom domenu. Iskustvo stečeno u vrlo zahtjevnim uslovima državnog zdravstvenog sistema omogućava nam uslugu bez improvizacije.
  • Savremeni roditelj ima mnogo medicinskih informacija, prikupljenih na internetu u laičkom ili profesionalnom kontekstu. Naši ljekari će Vam kroz konsultacije pomoći da razriješite dileme i dođete do pravog pristupa koji uključuje sve Vaše posebnosti.
  • Tim je izabran iz skupa najboljih stručnjaka, čija imena su Vam vjerujemo već poznata.
  • Riječima se može sve, ali mi smo na raspolaganju da Vas direktno uvjerimo u sve navedeno.

Oprema i dijagnostika

Da li ste znali da dijagnostika za djecu nije ista kao za odrasle? Takvu opremu najnovije generacije smo obezbijedili kako bi naši ljekari mogli da se oslone na pouzdane dijagnostičke informacije.

  • Kao što ljekar za odrasle nije ljekar za djecu, tako je za liječenje djece potrebna specifična dijagnostička oprema.
  • Ona je po svojim karakteristikama znatno kompleksnija i zahtjevnija.
  • Imamo savremeni Philips Affiniti ultrazvučni aparat iz premijum klase, sa specijalizovanim unaprjeđenjima za dijagnostiku novorođenčadi.
  • Kompletni laboratorijski nalazi na aparatima takođe specifičnim za dijagnostiku kod djece, sa kontrolom ispravnosti upotrebljenih reagenasa koja nije podložna improvizaciji.

Kako do nas

Nalazimo se u Podgorici, u City Kvartu kod marketa Super Voli tačno ispred velikog parkinga na kojem možete naći mjesto

Primijenili smo moderne principe u planiranju i organizaciji pružanja usluga, koji su prepoznati kao najbolja praksa u svijetu

OSIGURANJE

Kompanije sa kojima sarađujemo