alternative

eMedicina

eMedicina je usluga koja omogućava pacijentu da u našoj ustanovi formira svoj elektronski karton.

To podrazumijeva da se medicinski podaci pacijenta, nastali u našoj ustanovi, nekoj drugoj ustanovi u zemlji ili inostranstvu, dodaju u elektronski karton pacijenta. Ti podaci se dalje mogu pružiti na uvid ljekarima iz zemlje ili inostranstva.

eMedicina je veoma korisna za pacijente koji:

  • Liječenje sprovode u zemlji a trebaju konsultantsko mišljenje ljekara iz inostranstva. Mi možemo omogućiti da renomirani stručnjaci iz različitih oblasti budu konsultanti putem eMedicina usluge.
  • Liječenje obavljaju u inostranstvu i imaju potrebu da neke dijagnostičke nalaze pripreme u zemlji i stave ih na uvid stručnjacima iz inostrane ustanove u kojoj obavljaju liječenje
  • Liječenje obavljaju u inostranstvu a kontrolne preglede i kontrolnu dijagnostiku obavljaju u zemlji, te tako dobijene podatke treba da stave na uvid stručnjacima iz institucije u inostranstvu gdje su obavili primarno liječenje ili tretman
  • Bilo koji drugi scenario gdje je pacijentu potrebno da omogući uvid trećoj strani u svoje medicinske podatke na siguran i kontrolisan način

  • U praksi najčešće imamo slučajeve kada:

  • Pacijenti traže dopunsko mišljenje ljekara iz regiona ili inostranstva na svoje medicinske izvještaje i dijagnostičke rezultate
  • Rezultate složenih dijagnostičkih procedura (MR,CT i slično) koji su dati u vidu zapisa na CD ili drugom medijumu žele dostaviti/omogućiti uvid ljekarima iz inostranstva
  • Pacijenti žele mišljenje naših ljekara ili ljekara iz inostranstva i opis dijagnostičkog nalaza kreiranog u drugoj medicinskoj ustanovi

  • Za sve dodatne informacije i konsultacije molimo da nas kontaktirate.