alternative

Hematološke analize

Obavljanje hematoloških analiza je često sastavni dio dijagnostike, pored uzimanja detaljne anamneze i vršenja pregleda i funkcijskih testova.

Hematološke analize podrazumijevaju analizu uzorka krvi u cilju dobijanja pouzdanog nalaza o fiziološkim promjenama u organizmu. Postoje dvije vrste analiza: one koje analiziraju broj, izgled i odnos ćelijskih elemenata krvi, i one koje analiziraju biohemijski sastav krvi, na osnovu kojih se utvrđuje stanje organa i tkiva.

Šta pružamo?

Vršimo sve vrste laboratorijskih analiza, od kompletne krvne slike do biohemijskih parametara, na savremenoj opremi prilagođenoj djeci koja prolazi kroz sistem kontrole kvaliteta, a u saradnji sa renomiranim partnerima i ustanovama. To podrazumijeva da se naši aparati redovno kalibrišu, da koristimo ispravne reagense koji imaju važeći rok trajanja i da analize sprovode i kontrolišu stručne osobe.