Sve na jednom mjestu

  • Pregledi djece sa deformitetima stopala
  • Pregledi djece sa deformitetima kičme
  • Praćenje normalnog rasta i razvoja djece
  • Praćenje rasta i razvoja prijevremeno rođene djece
  • Pregledi beba sa poremećajem mišićnog tonusa
  • Pregledi djece nakon povreda i infekcija mišićno-koštanog sistema
Saznajte više

Kada posjetiti fizijatra

Posjeta fizijatru se najčešće obavlja na predlog pedijatra ili neonatologa.

Razlog za posjetu mogu biti prijevremeni porođaj, povreda nervnog sistema, zastoj u razvoju, poremećaj kretanja, genetski uslovljena bolest i slično.

U sigurnim rukama

alternative

dr Milena Adžić - Fizijatar

Dr Milena Adžić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, i subspecijalista dječije fizijatrije. Obrazovanje i stručno usavršavanje je stekla u renomiranim ustanovama u regionu. U udobnom prostoru naše ordinacije, Vašem djetetu će posvetiti vrijeme, znanje i iskustvo, kako bi dobilo pouzdanu dijagnostiku i rehabilitaciju od povreda, smetnji u motornom razvoju i drugih problema.