Filozofija

Najbolju zdravstvenu njegu djeci mogu pružiti samo ustanove koje su usko specijalizovane za liječenje djece, kao što je Medikid. Kvalitetna zdravstvena njega djece zahtijeva stručan kadar i savremenu opremu, ali i pristup prilagođen radu sa djecom.

Svjesni smo da za djecu posjeta ljekaru može biti stresno iskustvo, zato smo se potrudili da ambijent naše ordinacije osmislimo tako da se u njemu svako dijete osjeća sigurno i udobno.

Zalažemo se za pristup pružanja medicinske njege koji se fokusira na porodici. To znači da naši ljekari prepoznaju da je porodica glavni izvor podrške svakog djeteta, i zajedno sa njom rade na planiranju i pružanju zdravstvene njege i donošenju odluka.